Friday, 10 June 2011

SENARAI BORANG PERMOHONAN PERMIT

 1. Bayaran Gaji Lewat Dibawah Seksyen 108(1) Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)
 2. Pendahuluan Gaji Dibawah Seksyen 102(1) Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)
 3. Potongan Daripada Gaji Pekerja Di bawah Seksyen 113(4) Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)
  1. Bagi Permohonan Potongan skim Insurans
  2. Bagi Permohonan Potongan Yuran Kelab / Reakreasi
  3. Bagi Permohonan Potongan Bayaran Pengurusan Passport Pekerja Asing
  4. Bagi Permohonan Potongan Pembelian Saham Majikan
  5. Bagi Permohonan Potongan Untuk Kemudahan / Perkhidmatan / Letrik / Air
  6. Bagi Permohonan Potongan Bayaran Perubatan
  7. Bagi Permohonan Pinjaman Perumahan/ Kenderaan/Komputer/ Pelajaran/Peribadi dll. yang dikenakan faedah
  8. Bagi Permohonan Potongan Skim Kebajikan / Simpanan / Tabungan / Pencen Pekerja
  9. Bagi Permohonan Potongan Untuk Pembelian Barang Keluaran Majikan
  10. Bagi Permohonan Lain-Lain jenis Potongan
 4. Pengecualian Wanita Kerja Malam Di bawah Seksyen 75 Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)
 5. Sekatan Kerja Lebih Masa Di bawah Seksyen 104(7) Ordinan Buruh (Sabah Bab 67) 
 6. Kelonggaran Waktu Kerja Di bawah Seksyen 104(2) Ordinan Buruh Sabah
 7. Mengumpul Cuti Rehat Mingguan Di bawah Seksyen 104b(3) Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)
 8. Menyimpan daftar pekerja dalam cara lain
 9. Menyimpan daftar pekerja di ibu pejabat
 10. Orang Muda Perempuan Bekerja Di Kelab Bukan Milik Keluarga Dibawah Seksyen 72 Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)
 11. Lesen Untuk Mengambil Bahagian Dalam Hiburan Awam dibawah Seksyen 73D Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)

No comments:

Post a Comment